บริการด้วยใจ FOR DUMMIES

บริการด้วยใจ for Dummies

บริการด้วยใจ for Dummies

Blog Article

“การให้บริการที่เป็นเลิศ” จึงเป็นเครื่องมือที่บริษัทชั้นนำต่างนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จากการนำลูกค้าเป็นที่ตั้ง พนักงานทุกคสามารถที่จะดำเนินการและเห็นผลได้ในทันที ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง สร้างความหยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซึ่งการบริการที่เป็นเลิศ กลายเป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของการทำงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่องค์กรต้องมีการเข้าพบปะกับลูกค้าบ่อยครั้ง

การบริการลูกค้ากับการช่วยเหลือและบริการลูกค้าแตกต่างกัน ถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคิดว่าการช่วยเหลือและบริการลูกค้านั้นเหมือนหลักปฏิบัติพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา และการบริการลูกค้านั้นก็เป็นเหมือนการแก้ปัญหาจากคำว่า "ทำไม"… ทำไมจึงมีการแนะนำให้ตั้งค่าบัญชีคลาวด์ของคุณตามที่กำหนดไว้ หรือทำไมปัญหาของคลาวด์กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อไม่ได้มีการทำตามขั้นตอนนั้นๆ ทีมช่วยเหลือและบริการลูกค้าสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคได้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่มอบการบริการลูกค้าที่ดีซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าอย่างแท้จริงในระยะยาว การเพิ่มคำว่า "ทำไม" ลงในขั้นตอนการช่วยเหลือและบริการจะช่วยพัฒนาประสบการณ์สำหรับลูกค้า และทำให้เอเจนต์เกิดการพัฒนา อาจจะฟังดูเยอะกว่าที่คุณคิด ถ้าใช่ ไม่ใช่คุณคนเดียวที่คิดแบบนั้น เราเลยแบ่งย่อยให้ได้ใจความสั้นๆ ดังนี้

เข้าใจจิตวิทยาความพึงพอใจลูกค้า มีการนำเครื่องมือที่เป็นเทรมเพสมาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการให้บริการที่แท้จริง ทำให้พนักงานเข้าใจว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง lava0099 และอุปสรคของการให้บริการลูกค้า

เพราะความทรงจำของลูกค้านั้นยาวนาน ทุกคนในองค์กรจึงต้องช่วยกันสร้างความทรงจำที่ดีด้วยการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

คลิปความรู้ การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็วของ

สื่อความข้อมูลที่เป็นจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการสื่อความ

องค์ประกอบสำคัญของการให้บริการลูกค้าเชิงรุก ” มาใช้ในการวางแผนการให้บริการด้วยใจ 

วิเคราะห์มาตรฐานของ การบริการที่ดีเลิศ บริการด้วยใจและการบริการเหนือความคาดหวัง

เห็นถึงการให้บริการด้วยใจ คือหัวใจหลักของการให้บริการลูกค้าอย่างแท้จริง

สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

การวางโครงสร้าง เขียนเส้นทางการทำงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้า ว่าผู้ให้บริการด้วยใจ ต้องทำอะไรที่ลูกค้าพึงพอใจ

มีใจรักในงานบริการ เป็นข้อที่ควรคำนึงถึงมากสุด คือมีจิตใจในการบริการที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ

การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน

Report this page